neuromuscular barcelona

Benvinguts a la web de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 

La creació d'aquesta web ha sorgit dels propis membres de la unitat davant la necessitat d'establir un espai a la xarxa, amb la voluntat d'aconseguir ser un referent tant per a pacients com per a professionals.

La base de la nostra unitat és la medicina translacional, es a dir, un punt de trobada entre l'activitat assitencial i la recerca, una comunicació bidireccional sense obstacles, on els membres de la unitat treballen en ambdós àmbits. Un concepte clau que creiem que ha de ser la medicina al segle XXI en benefici de la societat...

A la nostra unitat es tracten totes les patologies d'origen neuromuscular, pel que som unitat de refererència.

A més, des de la nostra unitat es coordinen la Unitat Funcional Multidisciplinaria d'ELA, la Unitat Funcional de Miastenia Gravis i la Unitat Multidisciplinar d’Atàxia Cerebel.losa i Paraparèsia Espàstica  del nostre hospital.