Informació pràctica

 
Guies i fitxes sobre diferents malalties neuromusculars que va ser realitzades per la AMF (Association Française Contre les Myopathies):
 
 
Guia d'exercicis per al pacient adult amb distrofia muscular realitzada per la Muscular Dystrophy Group Of Great Britain and Northen Ireland: 
 
 
Guia per a pares d'afectats en malalties neuromusculars realitzades per ASEM (Federación Española de Enfermedades Neuromusculares):