Presentació

 
 

Des de 1985 funciona la subespecialitat de patologia muscular (Miologa) al nostre hospital. Els responsables de la posada en marxa van ser el Dr. Carlos Cervera (neuròleg clínic), el Dr. Lluis Montserrat (neurofisiòleg), el Dr. Jose María Fernández (neurofisiòleg) i la Dra. Carmen Navarro (neuropatòloga) als que hem de considerar pioners de les actuals Clíniques i Unitat de Malalties Neuromusculars. Va ser el Professor Agustín Codina-Puiggros (cap del servei de neurologia) qui va suggerir aquest gir de 180º respecte al sistema assistencial tradicional, a l’adonar-se de què aquest model de subespecialitat funcionava amb èxit a diferents instutcions neurològiques com la Salpêtrière a París, el National Hospital-Queen Square de Londres o la Columbia University de Nova York. Va ser un luxe per nosaltres disfrutar aprenent d’aquests cinc mestres de la clínica, semiologia, neurofisiologia i neuropatologia. Amb les seves lliçons s’han format excel.lents professionals que ara ocupen llocs de rellevància a hopsital s de tota la geografia espanyola i països hispano – americans.

La Unitat de Miologia ofereix assistència multidisciplinar i proves diagnòstiques a pacients de qualsevol edat (nens i adults) amb sospita de malalties del múscul estriat. Per a la transició de l'assitència pediàtrica a adults s’ha dissenyat un programa específic per a dur-la a terme.

Les prestacions que ofereix aquesta unitat inclouen una amplia experiència en la realització de biopsies (supera el millar) del múscula, nervi, pell, greix subcutani i mucosa del llavi, accés a assajos clínics, inclósa la teràpia gènica per a certes malaties, diagnòstico genético, diagnostico anatomo-patològic, electromiografia incloses tècniques de fibra aïllada, estimulación magnètica transcraneal, potenciales evocados, electrorretinografia, EEG, polisomnografia, resonancia magnética neuromuscular i altres tècniques de diagnòstic per la imatge (PET, DaTSCAN, Ecografia, TC, radiologia), tractament rehabilitador, logopèdia, foniatria, tractament dels trastorns de la deglució, soport nutricional, tècniques d’alimentació enteral i parenteral, cirurgia ortopèdica, programa de ventilació assistida, exploració neuropsicològica, ajudes socials, medicina personalizada amb atenció  multidisciplinar, atenció especialitzada durant l’embaràs de les pacients amb miopaties, programa de prevenció de complicacions durant processos que requereixin anestèsia general i educació sanitaria/formació a malalts i familiars.

Aquestes activitats han contribuït a millorar la qualitat de vida dels pacients que són atesos a la nostre unitat, afectes de les diferents formes de distròfia muscular, malaltia de Steinert i altres malalties miotòniques, distròfies musculars congènites, miopatíes congènites, miopaties distals, miopaties metabòliques, malalties mitocondrials, malalties musculars per alteracions als canals de la membrana muscular, miopaties inflamatories i altres miopaties.