Atàxies

Les unitats especialitzades en atàxia ofereixen atenció mèdica especialitzada a pacients amb atàxia cerebel.losa, diagnòstic i tractament de la malaltia, així com prevenció i tractament de les complicacions derivades de la malaltia. 

Les atàxies es classifiquen segons el patró d’herència en dominants, recessives o esporàdiques. Les formes recessives d’atàxia tenen un inici precoç, de manera que moltes d’elles debuten a la infància. Les formes més freqüents dins d’aquest grup són l’ataxia de Friedreich, les malaties mitocondrials i les ataxies episòdiques. Les formes dominants i esporàdiques d’atàxia afecten generalment a la població adulta. Les atàxies dominants Inclouen les atàxies espinocerebel.loses, l’atròfia dentatorubropalidolusiana i l’atàxia cerebel.losa autosòmica dominant amb distròfia macular pigmentària progressiva. El grup esporàdic amb atàxia com a manifestació predominant inclou, l’atàxia multisitèmica, l’atàxia cerebel.losa idiopàtica d’inici tardà, la degeneració corticobasal, malalties immunitàries, malformacions del cerebel i fossa posterior, malaties infeccioses, trastorns endocrins, tòxics i trastorns cerebel.losos relacionats amb el càncer.