Unitat Multidisciplinar d’Atàxia Cerebel.losa i Paraparèsia Espàstica

 

Els pacients amb atàxia cerebel.losa i paraparèsia espàstica hereditària, presenten un trastorn de la marxa progressiu com a símptoma principal. La majoria d’aquestes malalties són d’origen genètic, amb un nombre creixent de gens causants. Existeixen diversos patrons d’herència que juntament amb el seu fenotip heterogeni, fan més difícil fer-ne un diagnostic precís. A part del neuròleg especialitsta en aquests tipus de malalties rares, aquests pacients requereixen atenció per part de diversos especialistes, treballadors socials i la col.laboració de les fundacions i organitzacions locals i internacionals d’atàxia i paraparèsia.

La nostra Unitat Multidisciplinar d’Atàxia Cerebel.losa i Paraparèsia Espàstica a l'Hospital Universitaria Vall d'Hebron de Barcelona va ser fundada pel Dr. Carlos Cervera al 1985. Amb la seva experiència s’han format neuròlegs, neurofisiòlegs i especialistes en ortopèdia amb especial interès en aquests dos grups de malalties, pels quals actualment oferim una àmplia estratègia de tractament mèdic i quirúrgic. La nostra unitat multidisciplinar està formada per neuròlegs especialistes en aquestes malalties, especialistes en rehabilitació, fisioterapeutes, cardiòlegs, uròlegs, genetistes, cirurgians, neurocirugians, traumatòlegs, neuropsicòlegs i treballadors socials. Actualment, més de 500 pacients reben tractament a la nostre unitat.