Equip Unitat d'ELA

 

A les xifres d’activitat assistencial habitual de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, s’hi ha de sumar doncs, l’augment d’activitat derivada del creixement exponencial del nombre de malalts atesos cada dimarts a la Unitat d’ELA HUVH. Els especialistes que en formen part i que participen directa o indirectament en l’atenció multidisciplinària dels pacients amb ELA, es descriuen a continuació:

1. Servei de Neurologia: 2 neuròlegs especialistes

2. Servei de Pneumologia: 2 pneumòlegs especialistes en ventilació

3. Servei de Nutrició i Dietètica: 2 nutricionistes/endocrinòlogues especialistes en nutrició

4. Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia: 1 rehabilitadora física, 1 rehabilitadora cardiorespiratòria i equip de fisioteràpia cardiorespiratòria

5. Treball Social: 1 treballadora social amb dedicació parcial a UME

6. Neuropsicologia: 1 neuropsicòloga especialista en ELA

7. Col·laboracions:

- Servei de Logopèdia i Foniatria

- Servei d’Endoscòpia digestiva (WIDER)

- Unitat de Tècniques Augmentatives de la Comunicació (UTAC)

- Unitat de Trastorns de Moviment

- PADES

8. Unitat d’Atenció Domiciliària: atenció domiciliària al pacient fràgil o en fases avançades de la malaltia per a cures i manteniment de ventilació invasiva o no invasiva, sondes de nutrició per gastrostomia percutània.