Espais Físics

 

L’assistència de pacients amb ELA atesos a la UME-HUVH es desenvolupa actualment en 3 despatxos situats a la tercera planta l’Edifici Annex de Consultes Externes de l’Hospital General.

D’altra banda, per tal de dur a terme una atenció adequada i d’acord amb els requeriments i necessitats dels malalts, s’ha habilitat a més a més, una sala polivalent a la mateixa planta, suficientment àmplia per a l’accés de pacients amb mobilitat reduïda, ús de ventilació mecànica i/o amb alimentació enteral per gastrostomia.

Aquest espai facilita la valoració del pacient per part dels pneumòlegs especialistes en ventilació mecànica, nutricionistes especialistes en suport nutricional i cures de sonda de gastrostomia percutània, fisioterapeutes i rehabilitadors. De la mateixa manera, s’hi poden dur a terme altres activitats de la Unitat de Malalties Neuromusculars (biòpsies musculars, puncions lumbars, tests i proves funcionals-metabòliques, entre d’altres). És el lloc idoni perquè infermeria hi desenvolupi les seves tasques (extraccions de sang, cures, sutures, etc) i per a l’ubicació d’una balança adaptada per a pacients en cadira de rodes.

 

La Unitat d’ELA del nostre centre (UME-HUVH) compleix doncs tots els criteris i requisits valorats com a estàndards de qualitat assistencial que hauria de reunir una clínica multidisciplinària d’atenció al malalt amb ELA, segons les recomanacions descrites anteriorment de l’Acadèmia Americana de Neurologia (AAN), el Cochrane Neuromuscular Disease Group, la Société Française de Neurologie i la Federació de Societats Neurològiques Europees (EFNS), tant pel que fa a recursos humans com disponibilitat d’espais.