Informació pràctica

Un dels objectius de la nostra unitat és proporcionar eines útils, tant per a pacients com per a professionals, per això, hem realitzat un document  amb una relació de fàrmacs i les seves àrees d'ús, que s'útilitzen de manera més freqüent a les consultes d'atenció primaria i que sí que poden ser administrats en pacients amb Miastènia: