Avis legal

2014-04-16 00:00

Pàgina web creada a Març de 2014 pel propis membres de la Unitat de Malaties Neuromusculars de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La web està finançada pels propis membres de la Unitat de Malaties Neuromusculars de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i no accepta ni allotja cap publicitat.

Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web, són titularitat de la Unitat de Malaties Neuromusculars de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, a no ser que s’indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, tret que sigui per a un ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de la Unitat de Malaties Neuromusculars de l'Hospital Vall d'Hebron o d’aquell que en sigui titular. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena continguts al portal estan protegits per llei.

La informació a la qual es pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra naturalesa.

La Unitat de Malaties Neuromusculars de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços hipertextuals de tercers als quals es fa referència en la web.

Utilitzar de forma no autoritzada la informació continguda en aquesta pàgina web,  poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin.